Minust

Looduslähedus on minu jaoks oluline varasest lapsepõlvest, mil kõik suved möödusid maal vanaema juures. Mesilastest  teadsin vaid maitsva mee läbi, mida ema kolmeliitrises purgid igaks talveks tuttavalt mesinikult varus. Tõsisem huvi mesiniku ja mesilaste tegemiste vastu tekkis pärast keskkooli lõpetamist. Mesinduseriala omandasin Olustvere Kõrgemas Põllumajanduskooli ja seejärel Snoghoj rahvaülikoolis Taanis. Õpingute jooksul praktiseerisin mesindust kogenud mesinike juures nii Eestis kui Taanis. Mõte rajada oma mesila sai teoks alles pärast Saaremaale kodu soetamist. Praeguseks tolmeldab Tõlluste niitudel ja metsades sadakond  mesilasperet.

Mesinduskoda mahemesila mesilased koguvad mett Lõuna-Saaremaa looduslikelt korjemaadelt, niidult ja metsast, eemal pritsitavatest kultuurpõldudest. Mesilaste korjemaad on väga liigirohke taimestikuga, mistõttu on mesi igal aastal omamoodi maitsega.

Mesinduskoda tegeleb põhiliselt mahemee tootmise ja müügiga, piiratud koguses on võimalik tellida ka mesilasperesid ja mesilasemasid.

Shopping Cart