Minust

Huvitusin mesindusest juba koolipoisina. Pärast keskkooli lõpetamist õppis ta mesindust Olustvere põllumajanduskoolis ja seejärel Snoghoj rahvaülikoolis Taanis. Õpingutele järgnes praktika kogenud mesiniku juures Taanis ja Eestis. Mõte rajada oma mesila sai teoks alles pärast Saaremaale suvekodu soetamist. Esimesed mesilaspered jõudsid Kajusaadu tallu noortaluniku toetuse abiga aasta pärast ettevõtte registreerimist. Praeguseks tolmeldab Tõlluste niitudel ja metsades sadakond väheagressiivset buckfasti tõugu mesilasperet.

Aivari mesitarud asuvad Saaremaa väetatud põldudest eemal looduslikes metsades ja puisniitudel. Mesinduskoja meel on 2015. aastast ka mahesertifikaat. Mesilaste korjemaad on väga liigirohke taimestikuga, mistõttu on mesi igal aastal omamoodi maitsega.

Mesinduskoda tegeleb põhiliselt mahemee müügiga, aga meilt saab osta ka mesilasperesid ja mesilasemasid.

Shopping Cart